Milostivé léto v roce 2023 už pomáhá řešit dluhy na daních

Poplatníci, kteří mají nějaké daňové nedoplatky, ze kterých vznikly až do 30. září 2022 dluhy, se mohou i v roce 2023 těchto dluhů zbavit s pomocí oddlužovací akce s názvem Milostivé léto. Jedná se o záležitost v níž stát dává dlužníkům šanci požádat si o mimořádné odpuštění daňového příslušenství, tedy například úroků z prodlení nebo penále za opožděné podání daňového přiznání či neuhrazenou daň z příjmů, DPH nebo jinou daň, a zaplatit jen to, co mělo být původně na dani uhrazeno a tím se dluhu zbavit. Uvedená možnost oddlužení se již od 1. července rozběhla a potrvá do 30. listopadu 2023.

Zásadní je žádost o odpuštění dluhového příslušenství a splacení základu dluhu

Podmínkou pro odpuštění daňového příslušenství je podání žádosti v termínu od 1. července do 30. listopadu 2023. Následně je třeba nejpozději do 30. listopadu 2023, nebo v termínech měsíčních splátek, pokud si vyberete možnost splátkování dle milostivého léta, uhradit jistinu dluhu, tedy samotný nedoplatek na dani. Při platbě doporučujeme do zprávy pro příjemce uvést „daňové milostivé léto.“

Pokud má poplatník daňové nedoplatky, které převyšují 5 000 Kč, může požádat o splátkový kalendář. První splátka připadne na 30. listopad 2023 a další pak vždy na poslední kalendářní den následujícího měsíce nebo nejbližší pracovní den. Je důležité uhradit každou jednotlivou splátku v plné výši nejpozději do termínu splátky, jinak přijdete o možnost odpuštění daňového příslušenství.

Drobné nedoplatky pod 200 Kč zaniknou samy

Během daňového milostivého léta zaniknou drobné nedoplatky na dani a příslušenství, které nedosahují výše 200 korun, respektive 30 korun v případě daně z nemovitých věcí, pokud v součtu u jednoho finančního úřadu nepřevyšují 1 000 korun.

Podání žádosti nemusí být těžké s příslušnou aplikací Finanční správy

Pokud poplatník zná výši svých daňových nedoplatků, může rovnou přejít k vyplnění a podání žádosti prostřednictvím. webové aplikace Finanční správy, která celý proces usnadní. V uvedené aplikaci je možné vyplnit základní údaje a vyřídit celý proces v několika jednoduchých krocích. Po vyplnění žádosti si žadatel může vybrat způsob, kterým dokument doručí na svému finančnímu úřadu. Je možné to udělat přes portál MOJE daně, e-mailem, datovou schránkou, poštou nebo osobně na podatelně finančního úřadu. Důležité je poslat platbu nejdříve v den podání žádosti, aby bylo finančnímu úřadu zřejmé, že tyto finanční prostředky mají být použity právě na úhradu daňového nedoplatku v rámci milostivého léta.

Při nejistotě ohledně výše dluhu je lépe žádost odložit na srpen

Pokud si nejste jisti, zda máte nějaké daňové nedoplatky, nebo chcete zjistit přesnou výši svých dluhů, doporučujeme počkat do poloviny srpna 2023. Pro tento účel totiž finanční správa připravuje novou funkci portálu MOJE daně. Každý občan bude moci ve své daňové informační schránce DIS+ přehledně vidět seznam svých daňových nedoplatků.

Podrobnější informace k daňovému Milostivému létu 2023 je možné najít na webu Finanční správy ČR.