Nová daňová pravidla pro prodej bytů právnickými osobami

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo nové pokyny týkající se zdanění bytů na prodej, které byly postaveny na brownfieldech. Tyto pravidla objasňují, jak určit výši daňově uznatelných nákladů pro stanovení základu daně z příjmů právnických osob při prodeji nově postavených stavebních děl, které jsou evidovány jako zásoby.

Podle těchto pokynů se bude při prodeji takové stavby uplatňovat stejný postup jako při vyřazení hmotného majetku z evidence. Zásadní zde je správně daňově vypořádat prodej takovýchto staveb v hospodaření firmy. Hlavní pozornost je nutné věnovat hospodářskému výsledku a správně v něm daný prodej zohlednit. GFŘ uvádí, že pro stanovení základu daně v případě prodeje nového stavebního díla je nezbytné upravit výsledek hospodaření o částku odpovídající rozdílu mezi daňovou a účetní zůstatkovou cenou staveb (hmotného majetku), jejichž účetní zůstatková cena je součástí ocenění nového stavebního díla.

Napsat komentář