Paušální daň a běžné zaměstnání dohromady nejdou

Režim paušální daně je zjednodušený daňový režim, který umožňuje mít při podnikání výrazně méně administrativy. V režimu paušální daně jsou povinné záležitosti vůči institucím sloučeny v jedné souhrnné platbě měsíčně a jinak má podnikatel od administrativy klid a tak by o daný systém měli leckdy zájem i osoby podnikající na vedlejší činnost. Jenže pozor s běžným zaměstnáním paušální daň dohromady nejde.

Paušální daň nelze využít vždy a při zaměstnání na pracovní smlouvu už vůbec ne

Jak je řečeno výše režim paušální daně láká především kvůli menšímu množství daňových povinností. Je však nutné vědět, že uvedený režim má své podmínky a není vhodný pro každého.

Systém je určen především pro drobné podnikatele s nižšími ročními příjmy do určitého limitu, kteří nejsou ze zákona plátci DPH. Limit ročních příjmů je v současné době na částce 2 000 000 Kč. Jenže kromě uvedených podmínek jsou i další a pro OSVČ na vedlejší činnost je použití režimu paušální daně někdy zcela nemožné a jindy třeba nevýhodné.

Režim paušální daně není možné použít při podnikání na vedlejší činnost, když je hlavním zdrojem výdělku zaměstnání na pracovní smlouvu. V daném případě totiž musí být vždy ze zaměstnání odváděna zálohová daň z příjmu i povinné odvody na zdravotní a sociální pojištění. Paušální daní zda není možné řešit daňové povinnosti poplatníka.

Při zaměstnání na dohody mimo pracovní poměr paušální daň využit lze, ale jen u dohod do limitu při odvodu srážkové daně

Paušální režim se zaměstnáním se dá použít jedině v případě, že se jedná o zaměstnání na některou z dohod konaných mimo pracovní poměr, ze které není odváděna zálohová daň ani odvody na pojistné.

Pokud je tedy zaměstnání pouze přivýdělkem například na DPP s měsíční odměnou do 10 000 Kč a je odváděna pouze srážková daň bez povinného pojistného, tak může tentýž poplatník současně podnikat a používat režim paušální daně. Je však potřeba si hlídat splnění podmínek zejména u dohody, Jakmile by odměna z dohody přesáhla limit, situace se změní a režim paušální daně použít nepůjde a je třeba přejít na běžný daňový režim s podáváním přiznání.