Plátcem DPH se nejednou vyplatí být dobrovolně

Daň z přidané hodnoty, známá také jako DPH, je specifickým druhem daně, u které se podnikatelům nejednou vyplatí se stát jejími dobrovolnými plátci, i když k tomu nejsou podle zákona povinni. Toto rozhodnutí je výhodné zejména pro podnikatele, jejichž podnikání prosperuje a jejichž roční obrat výrazně přesahuje milionovou hranici a směřuje k částce 2 milionů.

Dobrovolná registrace k DPH a následné placení daně i další povinnosti k tomu vázané, může podnikatelům překvapivě poskytnout řadu výhod. Povinnosti mohou být v daném případě přínosem zejména pokud:

  • Nakupujete zboží nebo služby od plátců DPH více, než prodáváte. Zaplacené DPH pak je možné od státu požadovat zpět a efektivně tak snížit náklady.
  • Vaši zákazníci jsou hlavně plátci DPH. Tito si mohou DPH odečíst a zboží nebo služby tak vnímají jako levnější. Některé velké firmy dokonce od neplátců nekupují vůbec.
  • Nakupujete zboží v České republice a prodáváte ho podnikatelům v jiných zemích Evropské unie nebo mimo ni.
  • Poskytujete služby hlavně podnikatelům v jiných státech Evropské unie, kteří jsou registrovaní k DPH. V tomto případě je za odvedení daně zodpovědný příjemce služby.
  • Nakupujete zboží nebo služby v základní sazbě DPH, ale prodáváte ve snížené sazbě (10 nebo 15 %). To může zvýšit vaši marži.
  • Plánujete koupit hodnotný majetek. Jako plátce DPH máte nárok na odpočet DPH.

Další kredit do podnikání často plátci DPH získávají i v tom, že většinou mají mezi ostatními podnikateli větší důvěryhodnost a snáze se jim budují obchodní vztahy.