Spotřební daně se výrazně změní nejen pro rok 2024

Spotřební daně představují klíčovou složku státního rozpočtu v jakékoliv zemi. Jejich hlavní funkcí je maximální zvýšení příjmů v daném rozpočtu. Vzhledem k plánovanému konsolidačnímu balíčku je od roku 2024 nutné očekávat výrazné navyšování spotřebních daní. Konsolidační balíček daňových opatření má totiž přímo za úkol zlepšení finančního zdraví státního rozpočtu.

Spotřební daň bude stoupat zejména u cigaret, tabáku a tabákových produktů i lihu

Výše spotřebních daní se bude významně zvyšovat nejen v roce 2024, ale také v následujících letech. Růst bude výrazněji pociťován než kdykoliv předtím, a to až do roku 2027. Zvláště významný nárůst se očekává u spotřební daně z cigaret, tabáku, tabákových výrobků a lihu.

V roce 2024 dojde ke zvýšení spotřební daně z cigaret, doutníků, cigarillos a tabáku na kouření o 10 % a v letech 2025 až 2027 o 5 % ročně. Spotřební daň ze zahřívaného tabáku se bude v příštích čtyřech letech zvyšovat každoročně o 15 %.

Od roku 2024 bude nově zavedena spotřební daň z ostatních tabákových výrobků, jako je žvýkací a šňupací tabák. Zvyšování této daně se bude v průběhu čtyř let odehrávat postupně od 0,4 až k hodnotě 1,7 Kč/g tabáku obsaženého ve výrobku.

Od roku 2024 bude také nově zavedena spotřební daň z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky. Sazba daně se bude v průběhu čtyř let zvyšovat u e-cigaret až k hodnotě 10 Kč/1 ml náplně a u nikotinových sáčků se bude od hodnoty 0,4 v roce 2024 stoupat až k položce1,7 Kč/g v roce 2027.

V období 2024 až 2026 dojde k pravidelnému zvyšování spotřební daně z lihu podle schématu 10 + 10 + 5 %. Také se zvýší výše zajištění daně z lihu pro provozovatele daňového skladu.

Taktéž u spotřební daně z minerálních olejů budou už v roce 2024 změny

V oblasti spotřební daně z minerálních olejů dojde ke zrušení osvobození leteckých pohonných hmot pro jakoukoliv vnitrostátní přepravu a vracení daně z minerálních olejů použitých pro metalurgické nebo mineralogické procesy. Pro některé druhy minerálních olejů však bude možné uplatnit osvobození nebo požádat o vrácení části spotřební daně při použití pro výrobu tepla.