Žádat o vrácení DPH zaplacené v rámci EU je možné už od srpna

Podnikatelé, kteří v roce 2022 zaplatili DPH v jiném členském státě Evropské unie, mají v roce 2023 možnost požádat si o vrácení této daně. Nárok na vrácení mohou uplatňovat podnikatelé, kteří v některé z daných zemí uvedenou daň při svém podnikatelském konání odvedli, ale trvale v této zemi nepodnikají a nemají zde ani sídlo, ani provozovnu.

Zásadní je však vědět, že čas, kdy je možné o vrácení daně požádat má zákonem stanovenu lhůtu se striktním ukončením a zpoždění zde není tolerováno. Termín je stanoven na 30. září. Po tomto datu již nebude možné o vrácení DPH za rok 2022 žádat.

Dalším klíčovým aspektem v uvedené žádosti je, že pro podání žádosti o vrácení DPH je nutné mít přístup do příslušné aplikace Finanční správy ČR. Bez tohoto přístupu není podání žádosti možné. Na toto navazuje další důležitá podmínka, že žádost o vrácení DPH je možné podat pouze elektronicky a nezbytné je také podepsání žádosti zaručeným elektronickým podpisem. Tento proces je jediný přípustný způsob, jak podat žádost, čímž se vylučuje možnost podání žádosti osobně nebo poštou.

Nezbytně nutné taktéž je, aby byla žádost podložena příslušnými doklady o zaplacení daně. Bez těchto dokladů nebude možné prokázat, že daně byly skutečně zaplaceny, a tedy nebude možné o jejich vrácení požádat.

Další informace jak ohledně vrácení DPH v rámci EU postupovat lze zjistit také na danovy-portal.com a samozřejmě na webu Finanční správy.

Napsat komentář