Změny u DPH v roce 2024 vlivem konsolidačního balíčku

Nedávné rozhodnutí vlády o schválení konsolidačního balíčku daňových opatření signalizuje významné změny v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH), které budou realitou od roku 2024 s cílem zabránit dalšímu zadlužování státního rozpočtu.

Místo tří sazeb DPH budou nově jen dvě

Jedním z hlavních prvků těchto změn je snížení počtu sazeb DPH ze tří na dvě. Od prvního ledna 2024 tedy zůstane zachována základní sazba DPH 21%, ke které bude přidána pouze jedna snížená sazba ve výši 12%.

Dojde k přesunům z nižší sazby do vyšší i naopak a knihy budou nově od DPH zcela osvobozeny

Tato revize může způsobit nejasnosti při orientaci v nových sazbách po jejich zavedení. V současné době se kromě základní sazby DPH 21% používají ještě dvě snížené sazby ve výši 15 a 10%. V roce 2024 dojde k redukci 15% sazby na 12% a 10% sazba úplně zanikne.

Tato reorganizace sazeb DPH znamená, že některé produkty a služby budou podléhat vyšší sazbě než nyní, zatímco u jiných dojde k jejímu snížení. Například, u potravin bez nápojů, stavebních prací, dětských autosedaček nebo pohřebních služeb dojde ke snížení sazby na 12 %. Naopak u čepovaného piva, kadeřnických a holičských služeb, služeb autorů a umělců, sběru, přepravy a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidových prací a palivového dřeva se sazba zvýší na 21 %. Rovněž léky, které doposud spadaly do 10% sazby, budou nově zdaněny sazbou 21%. Jedinou výjimkou bude příležitostná hromadná autobusová doprava osob, která se přesune ze základní do snížené sazby DPH. Knihy budou nově zcela osvobozeny od DPH.