Co je čistý příjem u OSVČ?

Čistým příjmem u OSVČ, neboli osob samostatně výdělečně činných, se na první pohled se může jevit prostě všechno, co OSVČ vydělá. To by však bylo příliš zjednodušené a nepřesné. Ve skutečnosti se jedná o výsledný příjem který zůstane, když se z hrubého příjmu odečtou všechny náklady a výdaje, které souvisejí s provozem podnikání čili výdaje na dosažení zisku a náklady na splnění pojistných a daňových povinností.

První složkou, kterou je třeba z příjmu odečíst, jsou výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení tohoto příjmu. To zahrnuje například náklady na materiál, náklady na energie, mzdy zaměstnanců, nájemné, poplatky za služby třetích stran a další provozní náklady. Tyto výdaje jsou nezbytné pro fungování podnikání, a proto je důležité je pečlivě sledovat a řádně v účetnictví evidovat.

Další skupinou nákladů, které se odečítají od hrubého příjmu, jsou částky vynaložené na sociální a zdravotní pojištění. Tato povinnost je zákonem stanovena pro všechny OSVČ. Výše těchto odvodů se může lišit v závislosti na příjmech a dalších okolnostech, avšak jejich započítání do výpočtu čistého příjmu je nezbytné.

Poslední složkou, kterou je třeba zohlednit při výpočtu čistého příjmu, jsou daně. V České republice je základem pro výpočet daně z příjmů fyzických osob příjem, který pochází z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Částka daně se vypočítá podle zákonem stanovených daňových sazeb a odpočitatelných položek.