Co když nepožádám o roční zúčtování daně?

Pokud zaměstnanec nevyužije možnosti požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně nebo v případě, že takovou možnost nemá, je povinen samostatně podat daňové přiznání z příjmů. Roční zúčtování daně představuje komplexní přehled o vyplacených mzdách, vybraných zálohách na daň a příspěvcích na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, a funguje jako náhrada za daňové přiznání, které za zaměstnance obvykle zpracovává zaměstnavatel respektive účetní zaměstnavatele.

Když se nežádá o roční zúčtování je nutné podat přiznání k dani a splnit vše co k tomu patří

V případě, že zaměstnanec nepožádá o roční zúčtování, musí se sám postarat o splnění svých daňových povinností vůči státu za své zdanitelné příjmy z práce a potenciálně i z dalších zdrojů příjmů. To zahrnuje podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob, do kterého je nutné zahrnout příjmy ze zaměstnání a případně i jiné zdanitelné příjmy, jako jsou ty z podnikání, pronájmu či jiných činností, pokud poplatník takové příjmy má. K daňovému přiznání je nezbytné přiložit všechny relevantní doklady, které tyto příjmy potvrzují, včetně potvrzení o příjmech ze zaměstnání a dalších potvrzení k dalším případným příjmům

Dále je důležité k daňovému přiznání přiložit doklady pro uplatnění daňových slev a odpočtů, jako jsou například doložení nároku na daňové zvýhodnění pro děti, slevy za invaliditu daňového poplatníka či jiné daňové úlevy, které chce poplatník uplatnit. Tyto kroky jsou klíčové pro správné a úplné vyřízení daňových povinností zaměstnance.