Co znamená zvláštní režim DPH?

Zákon u DPH umožňuje v různých specifických situacích plátcům DPH i použití specifických daňových režimů pro správné splnění daňových povinností.

Zvláštní režim DPH pomáhá zejména obchodníkům s použitým zbožím, ale i obchodníkům s uměleckými předměty nebo starožitnostmi, když nakupují zboží od neplátců DPH, aby mohli při obchodování uplatňovat srovnatelné podmínky, jako jejich kolegové nakupující zboží od plátců DPH.

Použití tohoto zvláštního režimu spočívá v tom, že obchodník neodvádí DPH z celé prodejní ceny zboží, ale jen z jeho obchodní přirážky. Obchodní přirážka je rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou produktu. Základem DPH je v dané situaci sama obchodní přirážky snížená o DPH z přirážky.

Když obchodník plátce DPH nakoupí použité zboží od neplátce DPH například za 80 000 Kč. Následně obchodník v rámci své činnosti uvedené zboží prodá za 100 000 Kč a při uvedeném režimu odvede DPH pouze z přirážky ještě snížené o DPH z přirážky.

Zvláštní režim DPH je pro obchodníky režimem dobrovolným

V některých případech se může dokonce stát, že při použití daného režimu vyjde DPH nulová a pak se samozřejmě daň neodvádí.

Uvedený režim je pro obchodníky dobrovolný. Mohou jej použít, ale nemusí. Pokud však daný obchodník nepoužije zvláštní režim, tak musí použít standardní režim DPH, což znamená odvést DPH z celé prodejní ceny, ve výše uvedeném případě ze 10 000 Kč.