Jak se dani ostatní příjmy?

Pokud se jedná o fyzickou osobu, která má příjem, který se nedá zařadit mezi příjmy ze závislé činnosti, samostatné činnosti, kapitálového majetku nebo nájmu, nazýváme takový příjem jako „ostatní“. Konkrétněji, tato kategorie příjmů je vymezená v § 10 zákona o daních z příjmů (ZDP).

Některé z ostatních příjmů se nedaní vůbec a jsou zákonem od daně osvobozeny

Jestliže se podíváme blíže na podstatu těchto ostatních příjmů, zjistíme, že se jedná o příjmy, které vedou ke zvýšení majetku dané osoby, ale současně je důležité si vědět, že ne všechny tyto příjmy jsou zdanitelné. Některé z nich jsou od daně zcela osvobozeny a jiné jsou osvobozeny do určité výše nebo pokud splňují zákonem stanovené podmínky pro osvobození.

Velmi dobrým příkladem tohoto jsou příležitostné příjmy. Například, jestliže fyzická osoba má v průběhu roku příležitostný příjem, tento je od daně osvobozen až do výše 30 000 Kč ročně. Překročí-li však příjem stanovený limit, stává se i příležitostný příjem příjmem zdanitelným.

Další kategorie „ostatních“ příjmů, které se řídí podobnými pravidly, zahrnují například příjmy z chovu včel, výhry z loterií nebo některé příjmy z prodeje nemovitostí. I zde platí pravidlo, že do určité částky či splnění určité podmínky jde o příjem osvobozený, ale pokud takový příjem nesplňuje podmínku osvobození, musí být zdaněn.

Řada ostatních příjmů se však danit musí

Mezi další ostatními příjmy patří třeba příjem z úplatného prodeje cenných papírů, příjem ze zděděných autorských práv, příjem z úplatného převodu obchodního podílu a další. Uvedené příjmy jsou však již příjmy zdanitelnými. Danění ostatních příjmů je specifické v tom, že některé z těchto příjmů se daní v systému dílčího základu daně dle § 10 zákona o dani z příjmu, a některé jsou daněny systémem takzvané srážkové daně.

Oblast danění ostatních příjmů je poměrně komplikovaná a může vyvolávat řadu nejasných situací, doporučuje se danou záležitost raději konzultovat s daňovým poradcem.

Napsat komentář