Jak se počítá paušální daň?

Paušální daň je volitelný daňový systém pro menší podnikatele s ročními příjmy do 2 000 000 Kč neplátce DPH. Při použití uvedeného režimu má podnikatel  výrazně menší množství administrativních povinností, než v běžném daňovém režimu. Povinné platby si podnikatel při tomto systému plní v rámci jedné měsíční platby. Pojďme si tedy říci, jak se tato platba počítá.

Paušální daň znamená daň z příjmů a povinný odvod na zdravotní a sociální pojistné v jedné platbě

Jak je řečeno výše, v systému paušální daně je daňová administrativa poplatníka a tím i povinné platby snížena na nezbytné minimum. Všechny nutné odvody daně i pojistného si podnikatel v režimu paušální daně plní v rámci jedné platby měsíčně.

V rámci paušální daně se tedy odvádí současně daň z příjmu a minimální odvody na zdravotní a sociální pojištění. Podle dosahovaných ročních příjmů se podnikatel zařadí do některého ze tří pásem a podle toho se také vypočte jeho platební povinnost.

Pro příklad se podíváme na podnikatele s příjmy do 1 000 000 Kč, který se řadí do prvního pásma.

V systému paušální daně se platba na oba typy povinného pojistného vypočítává z minimálních záloh a záloha na samotnou daň z příjmu se platí 100 Kč měsíčně. Záloha na sociální pojištění se počítá zvýšená o 15 procent nad základním minimem.

V roce 2023 tedy podnikatel s nejnižšími příjmy v systému paušální daně odvádí měsíčně celkem částku 6208 Kč. Zdravotní pojistné činí 2722 Kč, sociální pojistné je 3386 Kč a zmíněná daň z příjmu je oněch 100 Kč.

V roce 2024 se platba paušální daně pro stejného podnikatele zvýší na celkovou částku 7 498 Kč měsíčně.