Jak se stát identifikovanou osobou k dani?

Status identifikované osoby byl zaveden, aby usnadnil život podnikatelům, kteří jsou povinni odvádět daň z přeshraničních transakcí. To znamená, že se nemusí okamžitě registrovat jako plnohodnotní plátci DPH.

Identifikovaná osoba (IO) je v podstatě plátce DPH, který tento status uplatňuje pouze na přeshraniční transakce.

Podle zákona o DPH se musí identifikovanou osobou stát ten, kdo je povinen odvádět daň, a to v následujících situacích:

  • Přijímá služby od zahraničních firem, ať už jsou tyto firmy sídlící v členských státech EU, nebo ve třetích zemích.
  • Poskytuje své služby podnikatelům v jiných členských státech EU.
  • Nakupuje zboží z jiných členských států EU v hodnotě přesahující 326 000 Kč během dvou po sobě jdoucích let.

Toto jsou základní předpoklady pro získání statutu identifikované osoby podle zákona o DPH.

Identifikované osobě vznikají samozřejmě další zákonné povinnosti, které sebou status identifikované osoby zákonitě přináší. jde především o povinnost podávat přiznání k DPH a souhrnné hlášení k DPH. Povinnosti však osobě identifikované k dani vznikají jen v případě, kdy vznikne povinnost přiznat DPH. Jinak řečeno identifikovaná osoba nemusí podávat přiznání k DPH v měsících, kdy neposkytla ani nepřijala zahraniční plnění.