Jak se vypočítá obrat pro potřeby DPH?

Již v jiném článku jsme naznačili, že je obrat pro plátce DPH klíčovou záležitostí. Nyní se podrobněji podíváme na to, jak si tuto hodnotu vypočítat a které položky je třeba zahrnout do výpočtu.

Výpočet obratu pro plátce DPH je klíčový pro splnění všech povinností spojených s touto daní. Důležité je vědět, že ne všechny finanční operace provedené v souvislosti s DPH se započítávají do obratu.

Roční obrat, který se dělá pro potřeby registrace k DPH, zahrnuje zaplacené i nezaplacené faktury. To znamená, že do obratu se započítávají i plnění, která jsme uskutečnili, i když nám odběratel ještě nezaplatil.

Výpočet obratu se provádí jako součet všech hrubých příjmů získaných za období bezprostředně předcházejících měsíců zdaňovacího období za dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. Důležitý je den, kdy bylo plnění uskutečněno, nikoliv den, kdy jsme peníze obdrželi.

Rovněž je důležité zahrnout do výpočtu pouze hrubé příjmy, tedy příjmy před odečtením nákladů, do výpočtu ročního obratu.

Jestliže podnikatel prodal zboží a poskytl služby v celkové hodnotě 1 500 000 korun, jeho roční obrat bude 1 500 000 Kč, bez ohledu na náklady spojené s těmito transakcemi.