Ročnímu obratu v souvislosti s povinnostmi k DPH musí věnovat včasnou pozornost také firmy

Závazky týkající se DPH se dotýkají jak samostatných podnikatelů, tak firem. Je zásadní, aby tyto povinnosti byly monitorovány s dostatečným předstihem, což umožní včasné reagování na případné změny zejména v obratu a s tím spojený nástup závazků k této dani.

Jak samostatní podnikatelé, tak firmy by měly pravidelně, ideálně měsíčně, přehodnocovat svůj obrat, a to i v případech, kdy zatím nevznikly žádné povinnosti vůči DPH. Pravidelnou kontrolou obratu lze totiž identifikovat, zda roční výše tohoto ukazatele překročila limit stanovený zákonem, což spouští povinnosti spojené s DPH. V roce 2023 je tento roční limit stanoven na 2 000 000 Kč. Po jeho překročení je nutné stát se plátcem DPH, pravidelně tuto daň odvádět finančnímu úřadu a podávat k tomu příslušná přiznání a kontrolní hlášení.

Mnoho podnikatelů i malých firem, zejména s. r. o., si často neuvědomuje, že je nutné tento limit opakovaně přepočítávat, a ne pouze jednou ročně. Překročení ročního obratu za předchozích posledních 12 měsíců může nastat v jakémkoli předešlém kalendářním měsíci proto je důležité provádět pravidelné kontroly, aby nedošlo k neplnění povinností vůči DPH.

Klíčovým ročním limitem pro čtvrtletního plátce je 10 000 000 Kč

Pro subjekty, které jsou již registrovány k DPH, je rovněž klíčové nepřekročit jiný limit ročního obratu. Tento limit je stanoven na 10 000 000 Kč a nesmí být překročen, pokud chce plátce DPH splňovat své závazky méně často jako čtvrtletní plátce.

Další důležitou povinností, na kterou je třeba si dát pozor, je kontrolní hlášení u firem. I v případě, že je firma zákonem ustanovena čtvrtletním plátcem DPH, musí kontrolní hlášení odevzdávat měsíčně.