Jak vystavit fakturu při zvláštním režimu DPH?

Jak jsme prozradili v článku o zvláštním režimu DPH, mají obchodníci s použitým zbožím nebo třeba starožitnostmi možnost použít specifický daňový režim pokud nakupují zboží od neplátců DPH, které opět prodávají.

Uvedený režim sjednocuje podmínky obchodníků, kteří nakupují od neplátců s obchodníky, kteří nakupují od plátců. Obchodníci nakupující zboží od neplátců, mohou při následném prodeji tohoto použitého zboží odvádět DPH pouze z obchodní přirážky a nikoli z celkové prodejní ceny zboží. Jak má však v uvedeném režimu vypadat faktura vystavená zákazníkovi, aby byla vystavena správně?

Na faktuře se uvádí celková cena včetně daně, ale musí zde být i informace, že byl použit zvláštní režim DPH

Faktura vystavovaná zákazníkovi k prodávanému zboží, u něhož obchodník použil zvláštní režim DPH, musí být vystavena v souladu s pravidly dle § 90 zákona o DPH.

Uvedený paragraf stanoví, že na daňovém dokladu vystavovaném zákazníkovi, když obchodník používá zvláštní režim DPH, se uvádí celková cena k prodeji včetně DPH. To znamená, že na faktuře se nerozepisuje základ daně a přirážka. Na druhé straně na uvedené faktuře musí být vždy uvedeno sdělení, že byl použit zvláštní režim DPH.