Jak zjistím že mám přeplatek na dani?

V článku Kdy se vrací daň z příjmu, který se nachází také na tomto portále v záložce Rady a informace, jsme si řekli o tom, že při plnění daňových povinností může vzniknout i přeplatek na dani a kdy se tato daň čili přeplatek vrací. Jak, ale poplatník vlastně zjistí, že má přeplatek na dani? Na otázku si odpovíme v následujících řádcích.

Zaměstnanec s ročním zúčtováním daně u zaměstnavatele se o přeplatku daně dozvídá většinou, z bankovního účtu

Zaměstnanci, kterým řeší na jejich žádost vypořádání s daněmi zaměstnavatel prostřednictvím ročního zúčtování k dani, se o přeplatku daně dozvídají většinou až ve chvíli, kdy jim přeplatek dorazí na účet. Obvykle to bývá v dubnu. Pokud tedy poplatník má u svého zaměstnavatele podepsáno Prohlášení poplatníka k dani, nemusí zpravidla své daňové záležitosti nijak řešit a přeplatek mu dorazí na účet po provedení ročního zúčtování za daný rok.

Poplatník, který podává daňové přiznání zjistí přeplatek obvykle z onoho přiznání

Poplatníci, kteří povinně či dobrovolně podávají přiznání k dani z příjmů fyzických osob se o přeplatku daně obvykle dozví právě z uvedeného přiznání, protože jim zde přeplatek vyjde při výpočtu jejich daňové povinnosti, Výsledkem výpočtů v daňovém přiznání může být právě buď přeplatek daně, nedoplatek daně nebo to, že poplatník na dani odvedl přesně tu částku, kterou si žádala jeho daňová povinnost.

Zjistit si či ověřit existenci přeplatku může poplatník i na žádost na místně příslušném finančním úřadě

Pro poplatníky, kteří mají z nějakého důvodu nejistotu zda mají na dani přeplatek je zde samozřejmě ještě jedna možnost jak informaci zjistit, Informaci o existenci přeplatku si poplatník může zjistit také u svého místně příslušného finančního úřadu. Finanční úřad vede ve své databázi informace nejen o nedoplatcích, ale i o přeplatcích daní. Informaci o přeplatku si poplatník může dnes zjistit i elektronicky přes online finanční úřad. K elektronickému zjišťování přeplatku daně na finančním úřadě je samozřejmě potřeba se elektronická identifikace poplatníka například prostřednictvím bankovní identity.

Napsat komentář