Jaká je daň z příjmu 2023?

Daň z příjmů je jedním z klíčových způsobů, jakými stát získává finanční prostředky pro financování svých aktivit a služeb. V České republice se daň z příjmů řídí zákonem č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů. Tento zákon stanovuje, kdo je povinen daň z příjmů platit, jaká je výše daně a jak se daň vypočítává.

Výše daně z příjmů v roce 2023 na stejných hodnotách jako v roce předešlém u fyzických i právnických osob

Pokud jde o výši daně z příjmů v roce 2023, ta se neliší od té, která byla stanovena pro rok 2022. Sazba daně z příjmu u fyzických osob je stejně jako v roce předchozím stanovena na dvou úrovních. První úroveň, která činí 15 %, se uplatňuje na část základu daně, která nepřesahuje 48násobek průměrné mzdy. Druhá úroveň, která činí 23 %, se pak uplatňuje na část základu daně, která přesahuje tento 48násobek průměrné mzdy.

U právnických osob je sazba daně z příjmu stanovena na 19 %. Existují však určité výjimky, které jsou stanoveny v odstavcích 2 a 3 zákona o daní z příjmu. V těchto odstavcích může být sazba daně pro některé právnické osoby stanovena jinak. Je nesmírně důležité si uvědomit, že daňové zákony mohou být složité a navíc v dané oblasti velmi často dochází ke změnám. Nejednou se tedy může hodit odborné poradenství. Pokud si člověk není jist v otázkách týkajících se daně z příjmů, tak je lépe se obrátit na odborníka na daně nebo na finanční úřad, než riskovat vznik pochybení.

Všechna zásadní pravidla a hodnoty ohledně daně z příjmů u fyzických i právnických osob lze samozřejmě najít na webu Finanční správy.

Napsat komentář