Jaká je v roce 2023 sazba daně z příjmu fyzických osob?

Sazba daně z příjmů fyzických osob je variabilní, což znamená, že je pro ni několik hodnot, které závisí na několika různých faktorech, včetně výše příjmu a daňové rezidence. Všechna tato pravidla jsou stanovena v zákonech České republiky a mají za cíl zajistit spravedlivé a transparentní zdanění příjmů fyzických osob.

Nejčastější zdanění příjmů fyzických osob je v sazbách 15 a 23 procent

Pro převážnou část příjmů fyzických osob je sazba daně z příjmů v České republice stanovena na 15 %, pokud jde o část základu daně do výše 48násobku průměrné mzdy. Tento práh je nastaven tak, aby odrážel průměrný roční příjem občanů. Pro část základu daně, která přesahuje tento limit, je stanovena vyšší sazba, konkrétně 23 %. Uvedená vyšší sazba je určena pro nadprůměrné příjmy občanů, které zdaleka překračují průměrnou úroveň.

Zdaňování srážkou ve zvláštní sazbě 15 procent

Dále je třeba poznamenat, že existují také příjmy, které jsou zdaňovány srážkou podle zvláštní sazby daně. V těchto případech je zvláštní sazba daně stanovena na 15 %. Tento typ zdanění se vztahuje na specifické příjmy, jako jsou například dividendy nebo úroky z vkladů. Srážková daň se však někdy vztahuje i na příjmy ze závislé činnosti tedy ze zaměstnání, zejména zaměstnávání na dohody konané mimo pracovní poměr.

Zdaňování srážkou podle zvláštní sazby ve specifických případech může být i 35%

Nicméně, existují určité výjimky, které se týkají daňových rezidentů států, se kterými Česká republika nemá uzavřenou platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. V takových případech je uplatněna zvláštní sazba daně ve výši 35 %. Toto pravidlo se také vztahuje na státy, které nemají s Českou republikou uzavřenou platnou a účinnou mezinárodní smlouvu o výměně informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů, nebo které nejsou smluvními stranami mnohostranné mezinárodní smlouvy obsahující ustanovení o výměně daňových informací v dané oblasti.

Napsat komentář