Jaký je rozdíl mezi DPH a spotřební daní?

Spotřební daň se specificky uplatňuje na určité výrobky nebo konkrétní skupiny produktů, které mohou mít negativní dopad na populaci nebo životní prostředí. Například existuje spotřební daň na cigarety a tabák, stejně tak na alkohol nebo naftu.

Na druhou stranu, daň z přidané hodnoty, neboli DPH, je součástí většiny produktů a služeb. Tuto daň můžeme vidět jako sazbu uvedenou přímo na účtenkách z obchodů, zatímco spotřební daně na účtenkách explicitně viditelné nejsou.

DPH představuje přidanou hodnotu daného produktu či služby. Prostřednictvím DPH se do finální ceny produktu započítávají náklady na výrobu a další různé aspekty.

Spotřební daň se k ceně výrobku připočítává jako fixní částka, kterou stanoví stát, konkrétně vláda. Kalkulace spotřební daně se řídí specifickými pravidly pro jednotlivé komodity, na které se tato daň vztahuje.