Kdo má nárok na slevu na dani?

Sleva na dani umožňuje snížení vypočtené daně, kterou má daňový subjekt povinnost odvést státu ze svých zdanitelných příjmů. Obecně lze říci, že každý daňový subjekt čili fyzické i právnické osoby, které mají příjmy podléhající ze zákona zdanění, mají při řádném odvodu daní také nárok na slevu nebo dokonce několik slev na dani.

Poplatník, který řádně odvádí státu daně má nárok na slevu nebo více slev na dani

Platí tedy, že každý poplatník, který plní vůči státu svoji základní daňovou povinnost, kterou je odvod daně z příjmů, které musí být zdaněny, má ze zákona nárok uplatňovat si slevu nebo dokonce hned několik slev na dani. Zákon o daních z příjmů jednoznačně stanoví, že daň poplatníka se vypočte jako součet daně snížený o slevy na dani.

Základní slevou na kterou má nárok každý, kdo odvádí daně z příjmů je Základní sleva na poplatníka. Základní slevu na dani na poplatníka si mohou u svých zdanitelných příjmů uplatnit zaměstnanci i podnikatelé, ale také studenti, pracující důchodci i pracující rodiče na rodičovské dovolené. Nárok na základní daňovou slevu náleží ze zákona automaticky a nemusí se nijak dokládat. V roce 2023 činí uvedená sleva celkem 30 840 Kč za celý rok. Měsíční částka činí 2570 Kč.

Jak je řečeno výše, kromě základní slevy na poplatníka může vzniknout a většinou i poplatníkům vzniká, nárok na některou z dalších daňových slev či zvýhodnění. Může se jednat o daňová zvýhodnění na dítě nebo zvýhodnění na manžela či manželku, slevu na dani na umístění dítěte v předškolním zařízení, slevu na invaliditu poplatníka, daňovou slevu pro poplatníka držitele průkazu ZTP/P. Nárok na další slevy, kromě slevy na poplatníka už je nutné vždy doložit příslušným dokladem.

Zaměstnanci uplatňují nárok na daňové slevy většinou prostřednictvím svého zaměstnavatele. Podnikatelé si o slevy žádají prostřednictvím podávaného přiznání k dani z příjmů.

Napsat komentář