Které slevy lze uplatnit při výpočtu zálohy na daň z příjmu?

V procesu výpočtu zálohy na daň z příjmu je pro fyzické osoby možné i v roce 2023 využít nejednu slevu na dani. Tyto slevy jsou stanovené v ustanovení § 35ba zákona o daních z příjmů. Sleva na dani snižuje vypočtenou daň. Každý poplatník může využít vždy základní slevu na poplatníka a dále ty z uvedených slev na které má dle své aktuální situace zákonný nárok. Například daňové zvýhodnění na děti využije poplatník, který má vlastní či soudem svěřené nezaopatřené dítě či děti do 26 let věku. Bezdětný poplatník samozřejmě na uvedené zvýhodnění nárok nemá.

  1. Základní sleva na poplatníka je 30 840 Kč ročně, což představuje 2 570 Kč měsíčně.
  2. Sleva na manžela, manželku, nebo registrovaného partnera je ve výši 24 840 Kč ročně. Tato sleva platí pro druhého z manželů, pokud žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti a jeho/její vlastní příjem nepřesahuje 68 000 Kč za zdaňovací období. Pokud manželovi byl přiznán průkaz ZTP/P, sleva se zvyšuje na dvojnásobek, tedy 49 680 Kč.
  3. Daňové zvýhodnění na děti.
  4. Základní sleva na invaliditu je 2 520 Kč ročně (210 Kč měsíčně) v případě, že poplatníkovi byl přiznán invalidní důchod prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění.
  5. Rozšířená sleva na invaliditu je 5 040 Kč ročně (420 Kč měsíčně) pro poplatníky s invalidním důchodem třetího stupně.
  6. Sleva na držitele průkazu ZTP/P je 16 140 Kč ročně (1 345 Kč měsíčně), pokud poplatníkovi byl přiznán nárok na průkaz ZTP/P.
  7. Sleva pro studenty je 4 020 Kč ročně (335 Kč měsíčně). Platí pro poplatníky, kteří se připravují na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to do 26 let, nebo do 28 let v případě prezenční formy studia v doktorském studijním programu.
  8. Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení.

V rámci konsolidace veřejných financí se vláda chystá od 1. 1. 2024 zavést ve výše uvedených daňových slevách změny a mnohé ze slev mají být zrušeny. Opatření však zatím nemá dokončen legislativní proces. Pokud ke změnám dojde bude o nich uvedený portál samozřejmě informovat co nejdříve.

Napsat komentář