Kdy lze uplatnit daňové zvýhodnění na děti?

Daňové zvýhodnění na děti je významným finančním přínosem pro rodiny s dětmi. První možnost uplatnění daňového zvýhodnění na dítě nastává v měsíci, kdy se vám dítě narodilo. To znamená, že pokud se vám dítě narodilo, máte nárok uplatnit daňové zvýhodnění ještě v tom samém měsíci.

Pokud jde o délku uplatňování daňového zvýhodnění, je možné ho uplatňovat na nezaopatřené dítě až do 26 let věku dítěte. Zvýhodnění lze tudíž uplatnit i na dítě zletilé studující na střední či vysoké škole v denním studiu.

Zároveň je důležité zdůraznit, že daňové zvýhodnění na nezaopatřené vyživované děti může uplatnit vždy pouze jeden z ekonomicky aktivních rodičů čili zaměstnanec či osoba samostatně výdělečně činná s níž dítě žije ve společné domácnosti. Dále může uplatnit daňové zvýhodnění i osoba, které bylo dítě svěřeno soudem do péče nahrazující péči rodičů.

Zaměstnaní rodiče mohou uplatnit daňové zvýhodnění měsíčně a dostávat jej v rámci čisté měsíční mzdy. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) mohou uplatnit daňové zvýhodnění za celý kalendářní rok v daňovém přiznání k dani z příjmů.

Výše daňového zvýhodnění se liší podle toho na kolik dětí je pobíráno a na které dítě jej rodič pobírá

Výše daňového zvýhodnění se liší v závislosti na počtu dětí. V roce 2023 činí daňové zvýhodnění na první vyživované dítě 15.204 Kč za rok. Na druhé dítě je daňové zvýhodnění vyšší, konkrétně 22.320 Kč a pro další děti je daňové zvýhodnění ještě významnější, a to 27.840 Kč.