Kdy musí OSVČ podat daňové přiznání?

V každém roce se na všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) vztahuje povinnost podat daňové přiznání. Tato povinnost se týká všech, kdo v průběhu daného roku vykonávali samostatně výdělečnou činnost, bez ohledu na to, zda jste podnikali po celý rok, nebo jen jeho část. Je důležité si uvědomit, že ani situace, kdy je daňová povinnost nulová nebo existuje daňová ztráta, neosvobozuje od povinnosti podat daňové přiznání.

Existují ovšem i výjimky z této povinnosti. První z nich se týká OSVČ, které byly po celý rok přihlášeny k paušální dani. Tyto podnikatelé jsou od povinnosti podat daňové přiznání osvobozeni. Druhou výjimkou jsou pak OSVČ, jejichž příjmy ze samostatně výdělečné činnosti za rok 2023 byly nižší než 50 000 Kč. Tyto podnikatelé také nemusí podat daňové přiznání.

Je důležité zdůraznit, že daňové přiznání je nutné podat v zákonem stanovené lhůtě. Tato lhůta končí 2. května pro podání přiznání elektronicky. Od roku 2023 navíc platí, že všichni podnikatelé, tedy nejen OSVČ, musí podávat daňové přiznání výhradně v elektronické podobě.

Možností, jak se vyhnout stresu spojenému s podáním daňového přiznání, je využití služeb daňového poradce. Daňové přiznání podané s pomocí poradce se odevzdává v prvních červencových dnech. Samozřejmě i toto přiznání musí být podáno v elektronické podobě.