Kdy se musím stát měsíčním plátcem DPH?

Osoba musí být měsíčním plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), pokud to vyžaduje zákon v souvislosti s měsíčním zdaňovacím obdobím. Po registraci k DPH se každý plátce automaticky stává měsíčním plátcem. Někteří plátci, kteří již po určitou dobu figurují jako plátci, mohou provést změnu na čtvrtletního plátce.

Plátce DPH je povinen být měsíčním plátcem, pokud jeho obrat za poslední kalendářní rok přesahuje 10 milionů Kč. Také podnikatelé, kteří jsou označeni jako nespolehliví plátci nebo se potýkají s dluhy a insolvencí, musí být vždy měsíčními plátci.

Může se také stát, že plátce bude muset z čtvrtletního plátce přejít zpětně na měsíčního plátce, pokud dojde ke změně rozhodujících skutečností.