Kdy se platí daň z DPP?

Daně z dohody o provedení práce jsou povinností, které se nelze vyhnout. Povinnost odvádět daň z příjmu z takové dohody je nezbytná, avšak forma a výše daně se mohou lišit v závislosti na konkrétních okolnostech. Existují dva základní typy daně, které se mohou uplatnit: srážková daň a zálohová daň. Jejich aplikace závisí na různých faktorech, včetně využití daňových slev, které mohou vést k tomu, že konečná daňová povinnost poplatníka bude nulová, nebo dokonce může vzniknout nárok na vrácení přeplatku daně.

Srážková daň může být daní konečnou bez dalšího vykazování nebo je možné ji uplatnit v přiznání

Pokud jako poplatník neodevzdáte prohlášení k dani z příjmu, bude vám při příjmu do 10 000 Kč automaticky sražena srážková daň ve výši 15 %. Tuto daň si odvede zaměstnavatel přímo, a vy tak nemusíte tento příjem zahrnovat do daňového přiznání, pokud si to sami nepřejete. V daňovém přiznání se však srážková daň může započítat do celkové daňové povinnosti, a pokud uplatníte daňové slevy, může dojít k vrácení daně, pokud zaplacená daň převýší daňovou povinnost.

Proti zálohové dani lze uplatnit vždy minimálně základní slevu na poplatníka a opět žádat vratku daně

V případě, že příjem z dohody o provedení práce přesáhne 10 000 Kč, bude vám odváděna zálohová daň z příjmu. Podepsáním prohlášení k dani z příjmu se bez ohledu na výši příjmu uplatní zálohová daň, přičemž můžete využít daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 570 Kč měsíčně, stejně jako další možné slevy. Díky těmto slevám může být konečná výše zálohové daně redukována na nulu.