Kolik je daň z převodu nemovitostí 2023?

Daň z převodu nemovitostí a daň z dědictví jsou v České republice od roku 2014 zrušeny. V současnosti se v souvislosti s dědictvím, darováním nebo převodem nemovitostí na nového majitele aplikuje pouze daň z příjmů.

Daň z příjmů se vztahuje na zisk získaný z prodeje nemovitosti, ať už byla nemovitost získána dědictvím či jiným způsobem pokud nejde o příjem osvobozený. Tato daň se neplatí v případě, že prodej spadá pod některé ze zákonných výjimek, což může být ilustrováno na příkladu článku o neplacení darovací daně u nemovitostí.

V případě, že je povinnost odvést daň z příjmů z prodeje nemovitosti aktuální, je sazba daně stanovena na 15 % pro fyzické osoby a 19 % pro právnické osoby. Je důležité si uvědomit, že od roku 2024 dojde ke zvýšení daně z příjmů právnických osob ze současných 19 % na 21 %. Tato změna se bude týkat i transakcí s nemovitostmi, a proto je třeba ji vzít v úvahu při plánování prodeje.