Kolik je daňové zvýhodněni na děti v roce 2024?

Daňová úleva v podobě daňového zvýhodnění na nezaopatřené vyživované děti představuje pro daňové poplatníky, kteří mají nárok na tuto slevu, zásadní finanční výhodu v rámci daně z příjmů. V roce 2024 zůstává výše této daňové slevy stejná jako v předchozím roce 2023. Hodnota slevy se vždy liší v závislosti na počtu dětí v rodině, na které je sleva aplikována, přičemž pro každé další dítě je výše slevy vyšší.

Zvýhodnění na dítě ročně může být od 15 204 Kč až po 27 840 Kč ročně u zdravých dětí a na děti s těžkým postižením náleží částka dvojnásobná

Konkrétně v roce 2024 mohou poplatníci uplatnit slevu ve výši 15 204 Kč ročně na první vyživované dítě, 22 320 Kč na druhé dítě a 27 840 Kč na třetí a každé další dítě. Přepočteno na měsíční bázi, sleva činí 1 267 Kč na první dítě, 1 860 Kč na druhé a 2 320 Kč na třetí a další děti. V případě dětí s postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, je možné uplatnit dvojnásobek uvedených částek.

Zaměstnanci mají slevu vyplácenu měsíčně, podnikatelé ji uplatňují ročně v přiznání

Daňovou slevu obvykle zaměstnanci uplatňují každý měsíc, zatímco podnikatelé si nárok na ni uplatňují ve svém daňovém přiznání po skončení zdaňovacího období. Pro uplatnění této slevy musí být splněny stanovené podmínky.

Na jedno dítě může slevu čerpat vždy jen jeden z poplatníků

Tato daňová slevu se vztahuje na děti od jejich narození až do věku 18 let, nebo do 26 let, pokud dítě studuje na střední nebo vysoké škole. Dalším kritériem je společná domácnost dítěte s poplatníkem. V roce 2024, stejně jako v předchozích letech, platí pravidlo, že na jedno konkrétní dítě může slevu uplatnit vždy pouze jeden z poplatníků, který dítě vyživuje a žije s ním ve společné domácnosti. Od druhého z poplatníků je nutné potvrzení, že slevu na dané dítě neuplatňuje.