Kolik se platí daň z odstupného?

V rámci pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je občas nutné řešit i situace, kdy dojde ze strany zaměstnavatele k nutnosti ukončení pracovního poměru z organizačních, zdravotních či jiných důvodů. V takových momentech většinou zaměstnavatel vyplácí propouštěnému zaměstnanci odstupné.

Ve většině případů se z odstupného platí daň 15%, ale může to být i 23%

Je důležité vědět, že odstupné stejně jako mzda nebo plat zaměstnance vždy patří do kategorie příjmů, které podléhají zdanění. Proces zdanění odstupného se řídí stejnými pravidly jako zdanění jiných typů příjmů fyzických osob.. Standardní sazba daně z příjmů pro fyzické osoby v České republice činí 15 %. a touto sazbou se ve většině případů zdaňuje i odstupné. Ale je zde i sazba daně 23%, která se týká příjmů nadprůměrně vysokých a může se v určitých situacích týkat i odstupného.

Pro rok 2023 je vyšší sazba 23% daně z příjmu uplatňována na částku přesahující 161 296 Kč hrubého měsíčního příjmu. Pokud je tedy měsíční mzda zaměstnance v níž je zahrnuto odstupné vyšší než oněch 161 296 Kč je na takový příjem aplikována 23% sazba daně z příjmů fyzických osob. Jednoduše řečeno příjem musí být zdaněn vyšší daní.