Platbu paušální daně v roce 2024 třeba hodně zvýšit

Paušální daňový režim, který je určen pro malé podnikatele s nižší administrativní zátěží, také vyžaduje splnění nezbytných platebních povinností. I přes jednoduchost nelze uniknout pravidelnému zvyšování jediné nutné měsíční platby u paušální daně. Pro rok 2024 by podnikatelé měli očekávat, že budou muset navýšit svou povinnost více než v předchozích letech, bez ohledu na to, do kterého z tří pásem v tomto systému patří.

Jedním ze základních bodů navyšování dané platby pro rok 2024 je tradiční zvyšování povinných záloh na zdravotní a sociální pojištění. Minimální vyměřovací základ pro OSVČ se také zvýší – pro hlavní činnost z 25 % na 30 % průměrné mzdy a pro vedlejší činnost z 10 % na 11 %. Obě tyto změny budou mít samozřejmě dopad na výši povinného odvodu u paušální daně.

Pro první pásmo bude paušální platba této daně zvýšena celkově na 7498 Kč měsíčně (4430 Kč na sociální pojištění, 2968 Kč na zdravotní pojištění a 100 Kč na daň z příjmů). Díky zvýšení vyměřovacího základu se zvýší paušální daň i v druhém a třetím pásmu. Zálohy pro druhé pásmo budou nově činit 16 745 Kč měsíčně, zatímco podnikatelé ve třetím pásmu budou pro rok 2024 platit 27 139 každý měsíc. Toto výrazné zvýšení je způsobeno zásadním nárůstem platby na důchodové pojištění, která bude v druhém pásmu 8191 Kč a ve třetím pásmu pak 12 527 Kč. Růst důchodového pojištění si žádá konsolidační balíček vlády, kterým chce vláda dosáhnout ozdravění veřejných financí včetně udržení důchodů i pro příští generace.