Výdaje na provoz firemní školky si zaměstnavatel může odečíst z daní

Jak už bylo uvedeno v předchozích článcích na tomto portálu, existují různé náklady čili výdaje, které zaměstnavatelé mohou daňově uplatnit jako daňově uznatelné náklady. Takovými náklady jsou i náklady související s provozem vlastní firemní mateřské školky.

Školský zákon definuje mateřskou školku jako vzdělávací zařízení. Z daňového hlediska to znamená, že výdaje na provoz takovéto školky jsou pro zaměstnavatele daňově uznatelné. Detailně je to vysvětleno v §24 odst. 2 písm. zw) Zákona o dani z příjmů. Podle tohoto ustanovení se náklady na provoz mateřské školky, nebo příspěvek na provoz takového zařízení, považují za výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

I když provoz firemní mateřské školky přináší zaměstnavateli daňové výhody, pro zaměstnance může z využívání této školky pro dítě vzniknout nepeněžní příjem, který je předmětem zdanění. To znamená, že pokud zaměstnavatel zahrnuje výdaje na tuto školku do svých daňově uznatelných nákladů a současně nevybírá žádný poplatek od zaměstnance za umístění dítěte, nebo stanoví zvýhodněnou či symbolickou cenu, pak se přínos z takového nepeněžního plnění na straně zaměstnance považuje za zdanitelný nepeněžní příjem ze závislé činnosti. Takový příjem je nutné ocenit obvyklou hodnotou, která je stanovena za umístění dětí ve firemní mateřské školce jiným osobám, a tato hodnota pak musí být připočítána k daňovému základu zaměstnance.