Zálohy na daň z příjmu

Zálohy na daň z příjmu jsou součástí finančních povinností podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), pokud na daních zaplatí finančnímu úřadu ročně více než 30 000 Kč. Tato povinnost je průběžná a opakuje se pravidelně. Proto je důležité, aby podnikatelé byli dobře informováni o tom, kdy a jak tyto pravidelné zálohy platit.

Existují však výjimky z tohoto pravidla. Někteří poplatníci nemusí platit zálohy na daň z příjmů. Patří sem poplatníci, jejichž takzvaná poslední známá daňová povinnost nepřesáhla částku ve výši 30 000 Kč. To znamená, že pokud byla jejich daň z příjmů za poslední rok nižší než tato částka, nejsou povinni platit zálohy. Tento případ také platí pro poplatníky, kteří své podnikání nebo jinou samostatně výdělečnou činnost provozují teprve prvním rokem. Zálohy na daň z příjmů také nemusí platit zaměstnanci, protože za ně tyto zálohy odvádí zaměstnavatel.

Hodnota tzv. poslední známé daňové povinnosti se stanovuje na základě dílčího základu daně dle § 10 – Ostatní příjmy. To zahrnuje zdanitelné příjmy z prodeje nemovitých věcí, zdanitelné důchody nebo výhry v loterii.

Výše a pravidelnost placení záloh se stanovuje podle poslední známé daňové povinnosti. Poplatníci, kteří v předchozím roce zaplatili na dani z příjmů více než 30 000 Kč, ale maximálně 150 000 Kč, jsou povinni platit pololetní zálohy. Jedná se o dvě roční zálohy ve výši 40 % z poslední známé daňové povinnosti, které jsou splatné 15. června a 15. prosince.

Pokud poplatníci zaplatili v předchozím roce daň z příjmů vyšší než 150 000 Kč, jsou povinni platit čtvrtletní zálohy. Tyto zálohy činí 25 % z poslední známé daňové povinnosti a jsou splatné 15. března, 15. června, 15. září a 15. prosince.

Při vyplňování daňového přiznání je nutné uvést, které zálohy jste zaplatili v průběhu daného roku. V případě, že byla záloha splatná například 15. prosince 2022, ale poplatník ji zaplatil až v lednu 2023, musí v přiznání uvést i tuto opožděnou zálohu.

Pokud máte kromě podnikání zároveň i příjmy ze zaměstnání, rozhodne o placení záloh na daň z příjmu váš dílčí základ daně ze závislé činnosti a celkový základ daně. Pokud váš dílčí základ daně ze závislé činnosti činil v předchozím roce víc než polovinu celkového základu daně, nemusíte zálohy platit. Pokud byl menší než 15 % celkového daňového základu, platíte zálohy podle stejných podmínek, jak je uvedeno výše. Pokud činil dílčí dílčí základ daně ze závislé činnosti mezi 15 až 50 % celkového daňového základu, rovněž platíte zálohy dle výše uvedených podmínek, ale pouze v poloviční výši.

Napsat komentář