Co je to nedaňový náklad?

Nedaňové náklady se odvíjejí od těch výdajů, které nebyly učiněny za účelem generování, zajišťování a udržování vašeho příjmu. Rozlišení mezi daňovými a nedaňovými náklady může být složité, proto je vhodné konzultovat tuto problematiku s daňovým specialistou, aby se zajistila správná daňová uznatelnost či neuznatelnost.

Je zde široký rozsah nákladů, které jsou daňově neuznatelné a podnikatel si je proto nemůže odečíst z daní jako náklady vynaložené na vedení svého podnikání. Zákon o dani z příjmů ve svém paragrafu 25 poskytuje podrobný seznam těchto nákladů, které jsou daňově neuznatelné, a to i pokud jsou součástí podnikání.

Mezi tyto náklady patří:

  • Náklady spojené s pořízením dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku,
  • Reprezentační výdaje,
  • Vyplacené podíly na zisku,
  • Sociální a zdravotní pojištění,
  • Různé nepeněžní benefity poskytnuté zaměstnancům,

a mnoho dalších položek, které jsou uvedeny v již zmíněném paragrafu zákona o dani z příjmů.

Napsat komentář