Co je záloha na daň z příjmů?

Záloha na daň z příjmů je finanční částka, která je pravidelně odváděna na účet finančního úřadu jako předplatné na výslednou daňovou povinnost. Tato povinnost se týká jak zaměstnanců, tak i podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Úhradu záloh si musí hlídat podnikatelé a OSVČ. Za zaměstnance povinnost vyřeší zaměstnavatel

V případě zaměstnanců se za pravidelné měsíční zálohy na daň z příjmů odpovídá zaměstnavatel. Podnikatelé a OSVČ, kteří ročně platí na daních více než 30 000 Kč, pak musí finanční úřadu odvádět pravidelné zálohy na daň z příjmů. Tuto povinnost jim ukládá přímo finanční úřad.

Výše a pravidelnost placení záloh je určena podle poslední známé daňové povinnosti. To znamená, že se vychází z toho, jak vysokou daň z příjmů poplatník zaplatil v loňském roce. Na základě této částky uvedené v daňovém přiznání jsou zálohy rozděleny do dvou kategorií.

Zálohy se hradí pololetně nebo čtvrtletně dle výše daňové povinnosti

První kategorie jsou pololetní zálohy. Ty platí všichni poplatníci, kteří v předchozím roce zaplatili na dani z příjmů více než 30 000 Kč, ale zároveň maximálně 150 000 Kč. V tomto případě jsou povinni zaplatit dvě zálohy ročně, a to ve výši 40 % z poslední známé daňové povinnosti. První záloha má splatnost 15. června a druhá 15. prosince. Je důležité zmínit, že částku je nutné zaokrouhlit na celé stokoruny nahoru.

Druhou kategorií jsou čtvrtletní zálohy. Platí je všichni poplatníci, kteří zaplatili v předchozím roce daň z příjmů vyšší než 150 000 Kč. Tito poplatníci musí v průběhu roku zaplatit čtyři zálohy, každou ve výši 25 % z poslední známé daňové povinnosti. Splatnost těchto záloh je 15. března, 15. června, 15. září a 15. prosince. Stejně jako u pololetních záloh i zde platí, že částku je nutné zaokrouhlit na celé stokoruny nahoru.

Při vyplňování daňového přiznání je důležité uvést zálohy, které byly zaplaceny v průběhu roku, za který se daňové přiznání podává. To platí pro obě výše zmíněné kategorie záloh.

1 komentář u „Co je záloha na daň z příjmů?“

  1. Pingback: Jak se počítá záloha na daň z příjmů právnických osob? – Moje Daně

Napsat komentář