Jak se počítá záloha na daň z příjmů právnických osob?

Počítání zálohy na daň z příjmů právnických osob je úzce spojeno s daňovou povinností, která byla vyměřena v posledním daňovém přiznání. Tato poslední známá daňová povinnost je základním indikátorem, který určuje výši budoucích záloh a také frekvenci jejich platby.

Klíčovou veličinou při výpočtu záloh právnických osob je stanovení takzvaného zálohového období. Jedná se o specifický časový interval, ve kterém se zálohy určují. Zálohové období nemusí nutně odpovídat kalendářnímu roku a může jít o interval delší nebo kratší než zdaňovací období.

Výpočet samotných záloh je přímo vázán na výši poslední známé daňové povinnosti. Pokud je tato povinnost menší nebo rovna částce 30 000 Kč, zálohy se vůbec neplatí. Pokud je však tato povinnost větší než 30 000 Kč, ale zároveň menší nebo rovna částce 150 000 Kč, výše záloh je stanovena na 40% z této částky. Zálohy se v takovém případě platí dvakrát ročně, konkrétně v 6. a 12. měsíci zdaňovacího období.

Pokud je daňová povinnost vyšší než 150 000 Kč, situace se mění. V tomto případě je výše záloh stanovena na 25% z dané částky. Zálohy se také platí čtyřikrát ročně, a to 15. března, 15. června, 15. září a 15. prosince.

Bez ohledu na frekvenci platby jsou zálohy vždy splatné do 15. dne posledního měsíce příslušného období.

Další informace ohledně zálohy na daň z příjmů nejen v záležitosti právnických osob mohou poskytnout i další články na tomto portálu například: Co je záloha na daň z příjmů? nebo Jak se počítá záloha na daň z příjmů zaměstnance. Dalším zdrojem informací ohledně záloh na daň z příjmů právnických osob je samozřejmě web Finanční správy ČR.

Napsat komentář