Jak zjistím odpisovou skupinu?

Majetek musí být pro správné daňové odpisování bezpodmínečně zařazen do správné z šesti odpisových skupin, které jsou definovány zákonem. Odpisová skupina se nejčastěji určuje na základě přílohy 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění následujících předpisů. Tato příloha specifikuje třídění hmotného majetku do odpisových skupin s použitím klasifikačních kódů CZ-CPA a CZ-CC. CZ-CPA je kódem pro klasifikaci produkce.

V komplikovanějších případech je třeba jako první krok daňových odpisů identifikovat odpovídající kód CZ-CPA nebo CZ-CC pro daný majetek v číselníku relevantnímu pro jeho druh. Tyto číselníky jsou k dispozici na webových stránkách ČSÚ. Následně, na základě identifikovaného číselného kódu majetku, je možné dohledat jeho odpisovou skupinu v zákoně.

Je třeba dát pozor na nesprávně zařazený majetek. Jakákoli chyba musí být napravena a majetek musí být přeřazen do správné skupiny. K tomu je také nezbytné přepočítat celkové odpisy od počátku daňového odpisování.