Kdy není povinnost podat kontrolní hlášení?

Pokud jsou splněny následující podmínky, nemusíte se obávat podávání kontrolního hlášení k DPH. Nejste plátce DPH ani identifikovanou osobou k DPH, nebo pokud jako plátce provádíte pouze osvobozené plnění od daně bez nároku na odpočet (jako jsou finanční služby, pojišťovací činnosti nebo zdravotní služby), pak jste od této povinnosti osvobozeni.

Rovněž je dobré vědět, že povinnost podávat kontrolní hlášení k DPH nevzniká, pokud nastane situace tzv. nulového kontrolního hlášení. Tato situace nastává, když jako podnikatel v daném zdaňovacím období neuskutečníte ani nepřijmete žádné plnění.