Kdy podat následné a kdy opravně kontrolní hlášení?

Všichni plátci DPH, kteří si chtějí udržet své povinnosti k DPH v pořádku a vyhnout se pokutám za nesprávné plnění, by měli dobře rozumět pojmům Opravného a Následného kontrolního hlášení a vědět, kdy je třeba který z těchto dokumentů podat.

Je klíčové si vědět, že jak Opravné, tak Následné kontrolní hlášení jsou nástroje pro opravu chyb, které případně vznikly při vyplňování řádného čili základního kontrolního hlášení k DPH.

Opravné hlášení musí být vždy podáno ještě před uplynutím řádné lhůty

Opravné hlášení slouží k nápravě chyb v řádném kontrolním hlášení, které jste objevili sice po odeslání dokumentu, ale ještě před skončením lhůty pro podání řádného hlášení. Toto hlášení nahrazuje původní verzi dokumentu a může být podáno vícekrát během oné řádné lhůty. V uvedené situaci vždy platí poslední verze. dokumentu a k předešlým se nepřihlíží.

Následné hlášení se podává po vypršení lhůty do pěti dnů po zjištění chyby

Následné kontrolní hlášení je třeba podat v případě, kdy po uplynutí lhůty pro odevzdání řádného hlášení zjistíte, že v původním kontrolním hlášení je chyba, nebo vás na chybu upozorní sám finanční úřad. Toto kontrolní hlášení je třeba následně podat do 5 pracovních dnů od zjištění chyby.

Odpověď na výše uvedenou otázku v názvu článku si můžete ověřit i na webu Finanční správy zde.