Prodej bezúplatně nabyté nemovitosti si žádá nezapomenout na daně

Pokud člověk získá nemovitost formou dědictví či daru většinou daň z příjmů řešit nemusí, ale když se rozhodne toto dědictví či dar vzápětí prodat, řešení daňových záležitostí se už nevyhne.

Při prodeji nemovitosti získané darem či dědictvím může nastat několik situací, které je nutné daňově řešit

Jak prozrazuje úvod, tak samo nabytí nemovitosti, pokud k němu došlo bezúplatně čili dědictvím či darováním od příbuzných bývá od daně z příjmů zákonem osvobozeno. Pokud se však nabyvatel dané nemovitosti rozhodne nově nabytý majetek prodat je dobré se před prodejem informovat u daňového poradce, zda z uvedeného prodeje nastanou nějaké daňové povinnosti a případně jaké to budou.

V popsané záležitosti může vzniknout podle situace několik různých daňových povinností, které je třeba si ohlídat. Záleží na konkrétních podmínkách prodeje nemovitosti délce vlastnictví a dalších faktorech.

Příjem z prodeje nemovitosti je třeba zdanit daní z příjmu fyzických osob vždy, pokud se nejedná o příjem od uvedené daně zákonem osvobozený dle § 4 zákona o dani z příjmů. Pokud tedy podmínky pro osvobození příjmu splněny nejsou je nutné daný příjem z prodeje ohlásit v daňovém přiznání správci daně.

S podáním přiznání samozřejmě nastává povinnost uvést tam správně vypočtenou daň z prodeje dané nemovitosti a na závěr pak samozřejmě přijde povinnost daň zaplatit.

Před podáním přiznání je důležité si ujasnit, zda je možné si uplatnit nějaký uznatelný výdaj

Ještě než se poplatník pustí do vyplňování přiznání k dani z příjmů, je dobré si uvědomit, že proti příjmům je možné v daňové oblasti postavit výdaje a zcela v souladu se zákonem si tak udělat daňovou povinnost snesitelnější. Ještě před prodejem nemovitosti je tedy důležité nechat nemovitost správně odborně ocenit, aby bylo jasné, jakou hodnotu půjde uplatnit proti příjmům jako uznatelný daňový výdaj, aby daň v přiznání nebyla vyšší, než je nutné.

Zdanitelný příjem při uvedeném prodeji nemovitosti se totiž počítá z rozdílu mezi prodejní a pořizovací cenou nemovitosti. Pořizovací hodnota obvykle zahrnuje náklady na získání a vylepšení nemovitosti. V případě bezúplatného nabytí by pořizovací cena mohla být i nulová, což následně znamená, že celá částka z prodeje musí být zdaněna.