Z předčasného ukončení penzijního spoření je vždy nutné platit daně

Příprava na důchod vlastním spořením, ačkoliv je volitelnou činností jednotlivce, vyžaduje dodržování určitých pravidel, pokud je spoření realizováno prostřednictvím finanční instituce. Tím se zajišťuje, že spoření efektivně plní svůj zamýšlený účel. Nedodržení nastavených podmínek vede k nutnosti nějaké formy zdanění a často také k uložení pokuty.

Cílem pravidelného odkládání peněz na důchod je dlouhodobé naspoření větší sumy, prostředků která následně umožní důstojný život, když ekonomická aktivita jedince již není možná. Proto je důchodové spoření podporováno státem formou příspěvků a daňových výhod. Každá smlouva o tomto spoření má také stanovené podmínky, které určují, kdy je možné peníze vybrat, a sankce za porušení těchto podmínek.

Pokud někdo ukončí důchodové spoření dříve než po roce, nebude mu vyplaceno nic. Pokud spoření skončí po roce nebo i delší době ale před splněním stanovených podmínek, jako je dosažení určitého věku (60 let) a minimální délka spoření (5 let), bude mu vyplaceno jen odbytné. To znamená, že veškerá státní podpora, která byla postupně poskytována formou státních příspěvků, se vrátí státu a výnosy z těchto příspěvků si ponechá důchodový fond. Výnosy z vkladů a zaměstnavatelské příspěvky budou sníženy o 15% (bude stržena 15% daň z příjmů). V plné výši budou vyplaceny pouze vlastní vklady. Bude také nutné podat daňové přiznání a vrátit daňové odpočty, které byly uplatňovány na základě penzijního připojištění v posledních deseti letech. Za předčasné ukončení spoření si penzijní společnosti účtují pokutu, pokud u fondu nejste minimálně pět let.