Účinnost novely zákona o DPH se odsunula z července 2023 na leden 2024

Původně se očekávalo, že novela zákona o DPH, která je úzce vázána na paragrafy nového stavebního zákona vstoupí v platnost 1. 7. 2023. Avšak v průběhu legislativního procesu došlo k rozhodnutí odložit její účinnost na 1. 1. 2024.

Konkrétně se změny týkají úpravy vymezení staveb pro bydlení, a to v § 48 odst. 2. Tato pasáž zákona o DPH se vztahuje na obytný prostor, rodinný dům a bytový dům. Dále zahrnuje také stavby, konkrétně rodinný dům a bytový dům, které slouží pro sociální bydlení. Tento aspekt je detailně rozebrán v § 48 odst. 5.

Novelizované znění zákona o DPH následně pokračuje legislativně-technickými úpravami § 56 odst. 2 a 3 a § 56a odst. 3. Tyto změny vycházejí z přijetí stavebního zákona, což opět dokládá, jak zákony vzájemně na sebe navazují a jak je důležité správně načasovat jejich účinnost.

Komora daňových poradců se dne 21. června 2023 sešla, aby detailněji rozebrala některé oblasti, jenž souvisejí s danou úpravou v oblasti nemovitých věcí. Zápis uvedeného rozboru má být nejpozději do poloviny července 2023 k dispozici webových stránkách Finanční správy a měl by pomoci, jak široké veřejnosti, tak daňovým odborníkům pochopit uvedené změny, ale hlavně se připravit na jejich dopad v praxi.

1 komentář u „Účinnost novely zákona o DPH se odsunula z července 2023 na leden 2024“

  1. Pingback: Kdy se platí DPH z prodeje nemovitosti? – Moje Daně

Komentáře jsou uzavřeny.