Kdy se platí DPH z prodeje nemovitosti?

Povinná platba DPH se sice týká jen menšího počtu prodávaných nemovitostí, ale přesto je důležité se jí věnovat, protože v některých situacích je tento druh daně povinné při prodeji nemovitosti platit, zatímco v jiných situacích tomu tak není.

Platba DPH v případě prodeje nemovitosti se týká osob registrovaných k DPH

Ten, kdo prodává nemovitost jako fyzická osoba, která není plátcem DPH, se platbou této daně vůbec zabývat nemusí, protože uvedená povinnost se na něj nevztahuje. To znamená, že pokud prodáváte svůj dům, byt nebo pozemek a nejste registrováni jako plátce DPH,, tak za prodej nemovitosti nejste povinni zaplatit DPH.

Povinná platba DPH se týká zejména developerů a prodejců staveb a pozemků a osob registrovaných jako plátci DPH, ale i v těchto případech platí ještě specifická pravidla, což znamená, že ani registrovaný plátce nemusí při prodeji nemovitosti platit DPH vždy a může být od této povinnosti také osvobozen. Při prodeji bytů a domů budete povinni zaplatit DPH pouze v případě, pokud byly tyto nemovitosti postaveny nebo zásadně rekonstruovány v posledních pěti letech. Je důležité si uvědomit, že tato pětiletá doba začíná běžet od okamžiku kolaudace stavby. Pokud od kolaudace uplynulo více než pět let, jsou byty a domy osvobozeny od DPH.

V případě prodeje pozemků má povinnost k DPH určité zvláštnosti

Ohledně prodeje stavebních pozemků to může být s povinností k DPH ještě o něco složitější, ale i zde platí, že pokud se jedná o prodejce fyzickou osobu neregistrovanou k DPH tak povinnost řešit nemusí. Pro registrované k DPH, ale mohou ohledně prodeje pozemků, nastat dvě situace, kdy je povinné zaplatit DPH. První situace vzniká, pokud je pozemek součástí nemovitosti, za kterou je povinné zaplatit DPH. V takovém případě je nutné zaplatit DPH i za pozemek. Druhou situací je prodej stavebního pozemku a závisí na stavebním pozemku jako takovém.. Za prodej stavebních pozemků je třeba ve většině případů zaplatit DPH ve výši 21%. Pokud se však jedná o pozemek, kde nemovitost, je stavbou patřící do kategorie sociálních domů a bytů, pak se zde platí snížená DPH z pozemku 15%, případně může být tato daň i 0% pokud se jedná o stavbu od daně zcela osvobozenou.

Informace ohledně novinek v DPH týkajících se staveb najdete také na tomto webu. Další ještě kompletnější přehled daňových změn pro rok 2023 obecně je také na webu Finanční správy