Co se dá odečíst z DPH?

Odečíst si plátce DPH může daň zaplacenou svým dodavatelům, to znamená své náklady, od DPH, kterou vybral od svých odběratelů a má povinnost ji odvést státu. Dokonce může nastat situace, kdy je daň nulová nebo dojde k přeplatku, který musí správce daně vrátit.

Výše odpočtu není vždy stejná a někdy nenáleží vůbec

Nárok na odpočet DPH je závislý na účelu, kterému je dané zboží využito. Pokud je zboží používáno výhradně pro podnikatelské aktivity, nárok na odpočet DPH náleží v plné výši. Pokud je zboží využíváno mimo rámec podnikání, nenáleží vůbec nárok na odpočet daně. V případě, kdy je zboží využíváno jak pro podnikání, tak pro soukromé účely je nárok pouze na část odpočtu: proporcionalně (např. firemní auto sloužící také pro soukromé účely) nebo v redukované výši (např. finanční a pojišťovací činnosti).

Existují také určité transakce, které jsou osvobozeny od daně, ale bez nároku na odpočet daně: reprezentace, jako jsou oslavy, občerstvení nebo dárky, a zboží jako umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti, pokud prodejce uplatnil zvláštní režim obchodníka. V takovém případě je zdaněna pouze přirážka