Na odpuštění příslušenství daně a drobných nedoplatků zbývají jen tři týdny

Připomínáme poplatníkům, kteří ještě mají zájem zbavit se příslušenství daňových dluhů i drobných bagatelních nedoplatků daně, že je nutné jednat rychle. Možnost osvobodit se od uvedených nepříjemností v rámci oddlužovací akce Milostivé léto 2023, končí 30. listopadu.

Kdo se chce zbavit problémů s daňovými dluhy s pomocí Milostivého léta, musí věci vyřídit do 30. listopadu 2023

Takzvané Milostivé léto, které pomáhá s řešením některých daňových dluhů, se neúprosně chýlí ke svému závěru. Na využití této možnosti už zbývají jen necelé tři týdny. Kdo chce oddlužení ještě stihnout, musí jednat rychle.

Aby bylo uvedené odpuštění realitou, je nutné si o odpuštění dluhu písemně požádat správce daně, zjistit si případně přesnou výši dluhu a současně také zaplatit dlužnou jistinu čili původní částku, z níž dluh vznikl. Vše uvedené je třeba stihnout do 30 listopadu. U uvedené akce nejsou žádné dny k dobru navíc. Žádost o odpuštění je třeba podat na finanční úřad písemně a kromě toho je ještě nutné uhradit výše zmíněnou jistinu dluhu. Úhradu jistiny a podání žádosti je třeba provést ve stejný den, případně ve dnech bezprostředně po podání žádosti, aby bylo jasné, že prostředky mají být použity k danému účelu. Do zprávy pro příjemce při zasílání peněz je dobré přímo uvést označení Milostivé léto.

Odpouští se příslušenství dluhu a bagatelní nedoplatky daně i příslušenství dluhu na sociálním pojištění

Připomínáme, že v rámci uvedené oddlužovací akce je možné se zbavit příslušenství daňových dluhů a drobných takzvaně bagatelních nedoplatků daní. Bagatelním nedoplatkem je v daném případě nedoplatek menší než 200 Kč. V případě daně z nemovitých věcí je bagatelním nedoplatkem částka nižší než 50 Kč. Důležité je vědět také to, že se v rámci uvedené akce odpouští i příslušenství dluhu na sociálním pojistném a pravidla a postup jsou totožné.

V případě dluhu u spotřebních daní je třeba žádost o odpuštění adresovat Celní správě ČR

Důležité je vědět, že záležitosti ohledně spotřebních daní řeší Celní správa ČR. V případě dluhu na spotřebních daních  je třeba prominutí příslušenství dluhu žádat  právě u CS ČR.