Platí daň z prodeje nemovitosti prodávající nebo kupující?

V roce 2023 je daň z prodeje nemovitosti stále relevantní daní, kterou hradí prodávající. Je to zcela přirozené, protože prodej nemovitosti je považován za příjem pro prodávajícího. Nemusíte hledat žádný speciální formulář pro přiznání této daně, protože všechny potřebné informace jsou zahrnuty v přiznání k dani z příjmů.

Daň z převodu nemovitosti a daň z nabytí nemovitosti byly zrušeny

Každoroční změny v daňové problematice mohou vyvolat mnoho nejasnosti, zejména pokud jde o daně spojené s převodem nemovitostí. Zejména na internetu lze narazit v této problematice na zastaralé údaje. Tyto již neplatné informace lze nalézt k dani z převodu nemovitosti a dani z nabytí nemovitosti.

Daň z převodu nemovitosti, kterou dříve platil prodávající, byla však zrušena v roce 2014. Poté byla zavedena daň z nabytí nemovitosti, kterou platil kupující. Tato daň však nebyla dlouhodobá. Byla zrušena v roce 2020 a již neplatí ani pro kupující, kteří provedli vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí od prosince 2019.

Daň z prodeje nemovitosti a daň z nemovitých věcí jsou stále aktuální

Navzdory těmto změnám, daň z prodeje nemovitosti zůstává v platnosti a je nadále zodpovědností prodávajícího. Vlastníci nemovitostí musí i nadále pamatovat na daň z nemovitých věcí neboli daň z nemovitosti, která je také stále platnou a je nutné ji odvádět každý rok.

Na tomto portálu můžete najít i další informace k dani z nemovitosti i dani z prodeje nemovitostí například:

Kdo platí daň z nemovitosti v roce 2023?

Kdo neplatí daň z nemovitosti v roce 2023?

Jak se počítá daň z prodeje nemovitosti?

Další informace k dani z nemovitosti neboli novější terminologií dani z nemovitých věcí jsou samozřejmě na webu Finanční správy.

Napsat komentář