Nová výše místních koeficientů a inflační koeficient změní daň z nemovitosti nejen v roce 2024

Je důležité, abychom byli připraveni na zvýšení daně z nemovitostí, které se očekává v roce 2024. Toto zvýšení nebude diktováno pouze nutností konsolidovat státní rozpočet a vygenerovat více peněz z daní, ale také z důvodu implementace tzv. inflačního koeficientu.

V průměru se sazby daně z nemovitostí zvýší na 1,8 násobek v roce 2024. Inflační koeficient, který nabude platnosti až od roku 2025, má za úkol zabránit znehodnocení daně z nemovitostí v průběhu času.

Od roku 2024 také města a obce získají možnost upravit místní koeficient daně z nemovitostí, a to i na vyšší hodnoty než doposud. Pro většinu nemovitostí budou moci města a obce stanovit místní koeficient daně v rozmezí od 1,1 do 5. Výjimkou jsou zemědělské plochy, trvalé travní porosty a nevyužitelné plochy, kde musí být koeficient stanovený od 0,5 do 1,5.

Města a obce budou také moci zvýšit místní daň z nemovitosti v určitých oblastech, například tam, kde se nachází průmyslové podnikatelské stavby zatěžující ovzduší. Tato změna vstoupí v platnost rovněž od roku 2024.