Kdy nemusím podávat daňové přiznání v roce 2023?

I v roce 2023 existuje několik situací, kdy nemusíte podávat daňové přiznání za rok 2022. Důležité je si uvědomit, že rok 2023 v otázce přiznání k dani z příjmů je časově vázán ke zdaňovacímu období roku 2022.

Přiznání se nemusí podávat většinou pokud příjmy nepřesahují určitý limit nebo jsou osvobozeny od daně

První situací, kdy nemusíte podávat daňové přiznání, je pokud vaše roční příjmy za zdaňovací období roku 2022 nepřesáhly 15 000 Kč. V roce 2023 bude tato částka významně navýšena na 50 000 Kč. To znamená, že pokud vaše příjmy získané za rok 2023 nepřekročí tuto nově stanovenou částku, nebudete muset vyplňovat a podávat daňové přiznání ani za rok 2023, které má podání v roce 2024.

Když má poplatník příjmy za příslušný rok jen ze závislé činnosti čili ze zaměstnání a k tomu pouze u jednoho zaměstnavatele. Stejně tak je od přiznání osvobozen zaměstnanec, pokud má za rok postupně příjmy od více zaměstnavatelů, ale jeho pracovní poměry se nepřekrývají. K tomu je potřeba, mít u všech zaměstnavatelů podepsáno takzvané „růžové“ prohlášení k dani. Prohlášení může být podepsáno v konkrétním měsíci vždy jen u jednoho zaměstnavatele.

Jestliže máte příjmy ze závislé činnosti pouze ze zahraničí, které jsou ze zdanění vyjmuty na základě mezinárodních smluv o zamezení dvojího zdanění, také nemusíte podávat daňové přiznání.

Pokud vaše příjmy patří do páté kategorie příjmů fyzických osob, tedy například příjmem z kapitálového majetku nebo pronájmu nepřevyšující 6 000 Kč, nemusíte podávat daňové přiznání. Ovšem, od roku 2023 se tato částka zvyšuje na 20 000 Kč.

Daňové přiznání se nemusí podávat ani v případě, kdy má poplatník za celý rok pouze příležitostné příjmy do 30 000 Kč. Pokud se jedná o příležitostné příjmy dle § 10 ZDP čili příjmy od daně osvobozené.

A konečně, pokud jste po celý rok pobírali jen příjmy od daně osvobozené, tedy například nemocenskou, podporu v nezaměstnanosti, sociální dávky a podobně, daňové přiznání také nepodáváte.

Napsat komentář